Rübner forfædre

 

Før indførelsen af en fælles tysk retskrivning i

1800-tallet kunne navnet Rübner staves Rubener, Rübener, Rubner, Rübner, Ruebner og Riebner, på latin Rubnerus, Rübnerus og Ruebnerus. Også formerne Rübnerin og Rübnerova for kvindelige familiemedlemmer findes. I nutidens Argentina staves navnet Rybneren stavemåde som også kan ses i Danmark, og i Israel normalt Ribner.

 

Navnet kommer fra tysk “Rube/Rübe”, som betyder roe, og må være givet til en person, som enten dyrkede eller mere sandsynligt solgte roer. Denne tolkning af navnet bekræftes af, at nedenfor nævnte Liborius Rübner havde en broder Johann, sognepræst i Saalberg nær Mühlhausen i anden halvdel af 1500-tallet, som kaldte sig Rapander (fra Latin “rapum”: roe), samt af at Margrethe Rübner (1801-1850), der var en søster til nedenfor nævnte Johanne Rübner, brugte en signet med tre roer.

 

De ældst kendte personer med navnet Rübner boede i Ash og Eger i Sudenterlandet omkring 1362 (i dag As og Cheb i Tjekkiet). Min linie kan imidlertid kun føres tilbage til Mühlhausen i Thüringen i første halvdel af 1500-tallet. Skønt navnet Rübner/Rubner er et jødisk navn, har alle mine forfældre været lutheranere. 

 

 

 

1. Kaare Rübner Jørgensen

(se biografi)

 

 

2. Aage Rübner Jørgensen

Han var født 30. maj 1915 i Skanderborg og døde 29. august 1943 i Korsør. Efter realeksamen kom han ud at sejle og var bl.a. to gange jorden rundt med den svensk-finske skibsreder Gustav Erikssons store sejlskibe. Senere uddannet skibsfører. Efter værnepligten gik han på Søofficerskolen. Da han døde, havde han rang af løjtnant af 1. grad og var næstkommanderende på minestrygeren "Hajen".

 

           

 

Han var gift med Inge Jørgensen, født 15. marts

1917 i København, og død sammesteds 5. august 1985, overassistent på Holmen, København. De fik 2 børn.

 

 

3. Ottilia Rübner Petersen

Hun var født 8. august 1885 i Skanderborg og døde 6. marts 1979 i Skærbæk. Lærer på Skærbæk Private Realskole.

 

     

1952                                       1952

 

Hun blev 29. juli 1911 gift med Rasmus Hjere Nicolai Jørgensen, født 6. juli 1884 i Stige og død 21. januar 1956 i Skærbæk. Han var uddannet lærer og underviste på Bogø Kostskole og Skanderborg Realskole. Fra 1919 til 1951 var han bestyrer af Skærbæk Private Realskole, som var den første danske skole i Sønderjylland siden 1864. De fik seks børn.

 

 

Skærbæk Private Realskole ca 1920 (til højre).

 

4. Johannes Thinghuus Rübner-Petersen

Han var født 9. januar 1859 i Ørting og døde 18. marts 1932 i Gram. Landmand og ejer af "Raslund" nær Skanderborg 1884-1902, herefter mælkehandler i Skanderborg indtil 1915.

  

                      

                

 

Han blev 12. september 1884 gift med Johanne Frederikke Andersen, født 3. december 1860 på Ringkloster og død 12. september 1903 i Skanderborg.

De fik 9 børn.

                  

             

5. Jørgen Christian Leonhard Rübner Petersen

Han var født 23. december 1827 i Hejlskov og døde 12. februar 1892 i Janderup. Cand. theol. 1853, lærer ved Rassings Skole i Horsens 1853-1855, kapellan hos faderen i Ørting 1855-1860, i Ormslev 1860-1866, sognepræst til Aastrup 1866-1874 og til Janderup 1874-1892.

 

Han blev gift 31. juli 1857 med Emilie Luise Ottilia Tinghuus, født 29. maj 1830 i Kattrup og død 4. marts 1878 i Janderup. Efter hendes død giftede han sig 24. februar 1880 med Elma Laura Magdalene Sparrevohn, født 4. september 1858 i Sneum, død 5. februar 1895 i Hjerting. Han fik fem børn i første ægteskab og et i andet.

 

 

6. Johanne Elisabeth Rübner

Hun var født 18. november 1805 i Aalborg og døde 16. november 1845 i Hejlskov i forbindelse med sit tiende barns fødsel. Fra 1815 til 1820 var hun elev på Brødremenighedens kostskole i Christiansfeld.

 

               

 

     1837                                            1837

 

Hun blev gift 22. maj 1826 med Peter Christian Petersen, født 13. juni 1791 i Horsens og død 12. april 1860 i Ørting, sognepræst til Ørslevkloster 1825-1847, derefter indtil sin død til Ørting. Han savnede sin hustru så meget, at han et halvt år efter hendes død gravede hende op for, som det hedder i familiekrøniken, "at se de kære træk igen."

De fik 10 børn, hvoraf tre døde efter fødslen.

 

 

7. Christian Leonhard Rübner

Han var født 15. januar 1765 i Flensburg og døde 23. november 1808 i Aalborg. Elev hos faderen og efter dennes død 1781 hos sin farbroder Henrik Rübner i Aalborg. Farmaceutisk eksamen i København 1798. Da Henrik Rübner var ugift, indsatte han sin nevø som universalarving og ved hans død 10. december 1798 overtog han apoteket.

 

Han blev 25. april 1800 gift med Lucie Wissing, født 5. juni 1780 i København og død 1. september 1825 i Aalborg. De fik fem børn, hvoraf de fire overlevede forældrene.

 

             

 

 

Han havde overtaget farbroderens store bibliotek, hvis bestand han stadig udvidede med nye bogkøb. Desuden var han en stor numismatiker. Efter hans død blev  bogsamlingen, der omfattede 1902 titler (3000-3500 bind) solgt på offentlig auktion. Det samme gjorde hans møntsamling, der bestod af 2594 lots. Blandt dem var 287 antikke romerske sølvmønter. 

 

Hans enke giftede sig på ny 25. december 1810 med sin provisor Julius August Christian von Berger, født 3. april 1779 i Mechlenburg, død 6. oktober 1817 i Aalborg, og igen 1. marts 1822 med Sigurd Johnsen, født 14. juli 1789 i Reykjavik, død 10. december 1828 i Aalborg.

 

 

8. Martin Rübner

Han var født 15. november 1728 i Aalborg og døde 15. august 1781 i Flensburg. Elev hos faderen, derpå svend hos von Westen på Løveapoteket i Flensburg. Farmaceutisk eksamen i København 1754. Han arbejdede i flere år i udlandet og var i et år forpagter af apoteket i Bergen, inden han i 1783 overtog Løveapoteket i Flensburg.

 

                 

 

Til alles overraskelse og vel også forargelse brød han i 1764 forlovelsen med von Westens datter og ægtede 3. august 1764 Margareta Nummensen, datter af den konkurrende apoteker i Flensburg. Hun var født 10. december 1740 i Flensburg og døde 1. januar 1810 i Flensburg. De fik tre børn, hvoraf den ældste blev født fem måneder efter brylluppet.

 

Efter hans død giftede enken sig 21. februar 1783 med sin provisor Friedrich Mechlenburg.

 

9. Christian Leonhard Rübner

Han var født 19. november 1700 i Kolberg, Pommern (nu Kolobrzeg i Polen) og døde 2. maj 1742 i Aalborg. Elev på apoteket i Dramburg 1712-1717, derpå ansat hos sin farbroder, rådhusapoteker Leonhard Rübner i Kolberg (1 år), på hofapoteket i Schwedt (1 år), på Fredericia apotek (1 år), på Løveapoteket i Århus (1 år) og på hofapoteket i København (5 år).

 

1. januar 1727 blev han provisor på Svaneapoteket i Aalborg for den 17-årige Magdalena Maria Friedenreich og den 8-årige Henrik Friedenreich,

der var forældreløse efter deres far, apoteker Christian Friedenreichs død 4. december 1726.

 

           

 

Han ægtede 19. november 1727 Magdalena Maria Friedenreich, født 26. oktober 1709 og født 1. marts 1778, og blev derved ejer af Svaneapoteket. De fik 8 børn, af hvilke dog kun de fire var levedygtige.

 

Han indrettede den nuværende Duus Vinkælder (dog kun stueetagen) og besøgte sin familie i Kolberg i vinteren 1731-1732. Hans onkel Leonhard Rübner aflagde genbesøg i Aalborg 1733.

 

Efter hans død ægtede enken først 18. september 1743 sin provisor Friedrich Christian Helms, født 1706 i Haderslev, død 16. oktober 1745 i Aalborg, og derpå 23. november 1746 sin provisor Nicolaus Poppe, født 10. november 1712 i Itzehoe, død 24. april 1765 i Aalborg. Herefter lod hun apoteket bestyre af sin søn Henrik Rübner, født 24. februar 1732, død 10. december 1798, som havde bestået den teologiske eksamen på Københavns Universitet 1753 og den farmaceutiske eksamen 1765.

 

 

10. Martin Rübner

Han var født 26. juni 1663 i Uffenheim (Franken). Dødsår og -sted er ukendt. Købmand i Kolberg (Pommern), hvor hans broder Leonhard Rübner, født 1661, død 1740, var rådhusapoteker.

 

Han var gift med Dorothea Margaretha Rosenfeld fra Landsberg.

 

 

11. Andreas Rübner

Han var født 11. februar 1622 i Uffenheim og døde 17. november 1687 i Uffenheim. Skomager, tyskskolelærer og kirketjener.

 

 Han ægtede 26. oktober 1647 Susanna Steinmetz, født 1625 i Windsheim, død 18. marts 1696 i Uffenheim. De fik 11 børn.

 

 

12.Matthias (Matthäus) Rübner

Han var født 1590 i Gissigheim og døde 5. maj 1658 i Uffenheim. Skomager og medlem af byrådet, først fire år i Uttenhofen, siden i Uffenheim.

 

Han blev 1613 gift med Margaretha, født 1582, død 4. april 1650 i Uffenheim. 5 børn.

 

Efter hendes død ægtede han 12. november 1650 Margaretha, enke efter Kilian Wagner i Riesbronn.

 

 

13. Johann Georg Rübner (Rübener)

Han var født 1562 i Kissingen og døde 1627 i Sachsenhausen. Immatrikuleret ved universitetet i Leipzig 1580 og ved universitetet i Heidelberg 1581, teologisk eksamen 1583.

 

Han var kapellan hos faderen i Gissigheim 1583, derefter sognepræst sammesteds 1596-1621. Under religionskrigene ("Trediveårskrigen") blev han afsat af fyrstebiskoppen af Würzberg og fordrevet ved katolicismens genindførelse i 1612. Dernæst præst i Wenkheim 1613, men arresteret af biskoppens soldater, hvorpå han sad fængslet 15 uger i Würzburg. Efter sin frigivelse sognepræst i Sachsenhausen ved Wertheim 1614-1627.

 

Hans hustrus navn kendes ikke, men han vides at have haft mindst 4 børn.

 

 

 14. Liborius Rübner (Rübener) 

Han var født 1522 i Mühlhausen (Thüringen) og døde 1596 i Gissigheim (Franken). Immatrikuleret ved universitetet i Erfurt 1544 og ved universitetet i Wittenberg 1546.

 

Ludomagister (lærer) i Ladenberg 1551, derpå sognepræst i Heppenheim an der Bergstrasse 1551. Han opgav embedet, da calvinismen blev indført i Kurpfalz, og blev sognepræst i Gissigheim 1567-1596.

 

Han var gift med Katharina Herzog fra Ellwangen, død før 1596.

 

 

15. Johannes Rübner (Rubener)

Han var født ca 1490. Bager i Mühlhausen og efter bondekrigen medlem af byens råd 1527-1565.

 

Hans hustrus navn kendes ikke, men han vides at have haft mindst to sønner.

 

 

 

 

Mühlhausen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eger (Cheb). Foto: KRJ 2006

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Min mor med sine forældre 1934.

 

 

    

 

Min far og mig                    Min far 24. juli 1942. Tegning

sommer 1942                     af min mor

 

 

 

 

 

 

 

 

Mine bedsteforældre med deres seks børn. Min far står til

højre ved sin far.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skærbæk Private Realskole ca 1950.

 

 

                   

 

 

 

Ringkloster, hvor min oldemor blev født.

 

     

 

Jørgen Kr. L. Rübner Petersen og hustru

Ottilia, født Tinhhuus. Til venstre sønnen

Johannes. Fotografi 1866.

 

    

 

 

 

  Johannes gravsten. Foto 1968

 

 

 

Christian L. Rübners Stambog 1791.

Format 19,5 x 12,5 cm

 

 

Chr. L. Rübner og hustru Lucie, født Wissing med børnene Henrik og Johanne 1808

 

 

Chr. L. Rübners gravsten.

Aalborg Assistens Kirkegård

(nu fjernet)

 

 

 

Löwe Apotheke, Flensburg. Foto 1968

 

 

 

Christian L. Rübners Stambog 1722. Dog ingen

indførsler før 1800, da den tilhørte Margrethe Rübner,

en søster til Johanne. Format 17 x 10,5 cm 

 

 

 

Jens Bangs Stenhus, Aalborg

 

 

 

 

Apotekerflaske ca 1735. Aquavita scabiosa,

dvs. væske mod kløe og udlæt

 

 

 

Kolberg, ca 1730

 

 

Uffenheim, ca 1730

 

 

 

 

 Uffenheim. Foto: KRJ 1968

 

 

 

Mühlhausen. Foto: KRJ 2006

 

 

l