Biografi

 

Jeg er født 20. november 1941 på Christianshavn og vokset op i Nyboder i København i en familie, bestående af en enlig mor (min far blev dræbt den 29. august 1943) og en to år yngre broder. Jeg tilbragte barndommens ferier hos mine bedsteforældre i den sønderjyske stationsby Skærbæk og på Rømø, hvor Ondskabens akse i dag er Aabenraa, København og Bruxelles.

 

Under konfirmationsundervisningen hos pastor Scheller-Nielsen i Holmens kirke i foråret 1956 fik jeg interesse for religion og kristendom. En konsekvens heraf var, at jeg 18 år gammel blev optaget i den katolske kirke 31. oktober 1960.

 

Jeg forlod skolen efter 4. mellem i 1958. Herefter havde jeg forskellige jobs, inden jeg blev elektromekanikerlærling på Holmen. Efter i to år at have gjort mit bedste for at gøre den kgl. danske marines destroyers, motortorpedo- og ubåde sejl- og kampdygtige, forlod jeg lærepladsen i 1961.

 

Jeg tog realeksamen i 1962 og studentereksamen (klassisk-sproglig) i 1964. Begge eksaminer på aftenkursus. Samme

sommer fulgte jeg undervisningen på L'Université de Paix i Tihange-Huy (Belgien),

grundlagt af nobel- og sonningpristager pater Dominique Pire O.P. I 1965 bestod jeg den filosofiske eksamen og 1975 blev jeg mag.art. i historie på Københavns Universitet.

 

Ud over specialeafhandlingen "Om dokumentarfilmen 'Det gælder din Frihed' som historisk kilde" (1974, 354 s.) skrev jeg tre større konferensopgaver:

 

- "Forholdet mellem kong Håkon V. Magnusson af Norge og hertug Erik af Sverige 1302-1319" (1968, 45 s.)

 

- "Jysk studeopstaldning og - handel i anden halvdel af det 18. århundrede" (1970, 69 s.)

 

- "Om overleveringen af gallernes erobring af Rom i 390 f.v.t." (1972, 79 s.)

 

Titlen på min konferensforelæsning var: "Begrebet 'filmdokument' i relation til begreberne 'levning' og 'beretning' i den klassiske kildekritik."

 

I det år, jeg læste til realeksamen, arbejdede jeg om formiddagen som sakristan og kirketjener i den katolske Skt. Ansgars domkirke i Bredgade, og derefter var jeg i to år halvdags kontormedarbejder i rederiet J. Lauritzen. I min studietid havde jeg flere lærervikariater på københavnske og frederiksbergske folkeskoler. I et halvt år underviste jeg desuden B-officerer i

samfundskundskab på Søofficerskolen på Holmen. I mine sidste to studieår var jeg ansat som vikar på Amtsgymnasiet i Roskilde, hvor jeg underviste i oldtidskundskab.

 

Adjunktvikar på Amtsgymnasiet i Roskilde 1975-1977.

Adjunkt på Niels Steensens Gymnasium, København 1977-1979.

Adjunkt, senere lektor på Amtsgymasiet i Roskilde 1979-1995. 

 

Ekstern lektor, Historisk Institut, Københavns Universitet, 1976-1982.

Ekstern lektorvikar, Institut for historie, Odense Universitet, 1976-1977.

Lektor på Folkeuniversitetet i København 1976-1995 og på Folkeuniversiteterne uden for universitetsbyerne 1978-1996.

Censor i historie ved universiteterne 1996-2006.

 

Siden min ungdom har jeg lidt af sygdommen Morbus Bechterow (tidl. spondylitis anchylopoëtica). På grund af denne ikke specielt poetiske syge lod jeg mig pensionere i 1995 og har siden været free lance historiker og skribent.

 

Legater

Scholarstipendium, Københavns Universitet 1973

Professor Ludvig Wimmers og Hustrus Legat 1980-1982

Det Letterstedska Fondets Rejselegat 1992 og 2003.

 

Udenlandske arkiv- og biblioteksstudier i Stockholm, Uppsala, Oslo, Flensburg, Neumünster, Uffenheim, Frankfurt am Main, Rom, Madrid og Oxford samt filmstudier i Oslo og Koblenz.

 

Interesser

Romerske bygningsværker og ruiner, jødernes historie, Jesus og den tidlige kristendom, nordisk middelalder og reformation, klostervæsen, kalkmalerier, Paulus Helie (Poul Helgesen), retorik, middelalderens og reformationstidens historieskrivning, broder Jacob i México, jesuitterne i Paraguay, Irlands og Italiens historie, Anden Verdenskrig, Nazi Filmpropaganda, Pius XII og ha shoah (holocaust).

 

Jeg var gift 1973-1984 og har en datter, som er phD studerende ved University of Warwich, England. Siden 1965 har jeg boet på Frederiksberg.

 

Jeg har rejst rundt i de fleste vest- og østeuropæiske lande samt været i Tyrkiet, Israel, USA, Nicaragua, Argentina, Paragua, Uruguay og Brasilien. 

 

Jeg samler på bøger, fotokopier, plastikposer og første dag-kuverter og modsiger dermed Gustav Wieds ord: "Nogle mennesker samler på frimærker, andre tror på Gud."

 

I 2007 blev jeg formand for den reformkatolske forening "Vi er også kirken"  (VEOK, der er en del af det internationale netværk "International Movement We Are Church" (IMWAC).

 

 

Erasmus af Rottedam - en af mine helte.

Maleri af Hans Holbein d.y. 1524 (Louvre, Paris).

 

Forrige side       Forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 ½ måned gammel.

                                                Tegnet af min mor

                                                12. februar 1942

 

      12 år gammel.

                                                                             Tegning af min mor.

                                                                             

    

 

  Liselund Højskole v. Slagelse januar 1985.

  Tegning af Ludovica

 

 

"Det er ethvert voksent Menneskes Ret

  at leve sit Liv efter sin Overbevisning."

                                  Inger Merete Nordentoft

                                                                   (1903-1960)  

 

 

"Historien har alt for tydeligt vist, at de,

  der forsøger at definere det gode liv for

  alle andre, som regel ender med at føre

  dem direkte i Helvede frem for i Him-

  meriget."

                                   Leder i dagbladet "Information"

                                                                  21. april 2009

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       Rybners våben, Tres Arroyos, Argentina