Mine trykte bøger

      og artikler                             

      eller

      Mit nye og gamle testamente 

 

               "The Past is a strange place, people there behaved differently"

                

 

 

 

 

  Filmografi

  

   1. De fem år - skoleudgaven

    Sammen med Niels Skyum-Nielsen og Hans-

    Christian Eisen

    København 1970, 190 s.

 

   2. History and the Audio-visual Media. 

   Studies in History, Film and Society 1

   Udgiver sammen med Karsten Fledelius, Niels Skyum-

    Nielsen og Erik H. Swiatek

    København 1979, XII + 470 s.

 

   3. Hitlers fødselsdag 20. april 1939.

    Baggrundsmateriale til filmen.

    Statens Filmcentral, København 1980, 18 s.

 

    4. Den 9. april 1940 i tysk film

    Middelalder, metode, medier. Festskrift til Niels 

    Skyum-Nielsen

    Udgivet af Karsten Fledelius, Niels Lund og Herluf

    Nielsen

    København 1981, s. 397-447

 

   5. Det gælder din Frihed - en film om Danmarks

  besættelse

  Skrifter udgivet af Det historiske Institut ved

   Københavns Universitet XIV

   København 1982, 362 s.

 

    6. Der General, den niemand kannte

    Zeitgeschichte in Film und Fernsehen. Studies in

    History, Film and Society 3 

    Hsg. K.F. Reimers u. H. Friedrich.

    München 1982, s. 179-184

 

    Engelsk oversættelse: The General Nobody Knew 

 

    7. Besættelsen og befrielsen på film

    Noter, udgivet af Historielærerforeningen for

    gymnasiet og hf, nr. 122

    December 1994, s. 24-30

 

  

    Middelalder og reformation

 

    1. Karmeliterne i Sæby kirke

    Kirkehistoriske Samlinger 1978

    København 1978, s.7-36

 

   2. De hvide brødre i Helsingør

    Helsingør Bymuseum, Årbog 1979

    Helsingør 1980, s. 5-63

 

    3. Om karmeliterordenen i Danmark. Spredte

   meddelser

   på grundlag af fund i udenlandske arkiver

    Kirkehistoriske Samlinger 1986

    København 1986, s. 7-42

 

   4. Mariager klosters oprettelse og etablering til

   ca 1490

    Birgitta, hendes værk og hendes klostre i Norden,

    udgivet af Tore Nyberg, Odense 1991, s.231-279 

 

    5-7. Series episcoporum ecclesiae

   Catholicae occidentalis ab initio usque

   ad annum MCXCVIII

    Series VI, tomus II

    Edd. O. Engels et S. Weinfurter

    Stuttgart 1992, s. 1-37

    Artiklerne: Archiepatus Lundensis, Lundensis eccl. og

    Dalbiensis eccl.

 

    8. Andreas Sunesen

    Lexikon für Theologie und Kirche I

    Freiburg 1993, sp. 634

 

    9. Antonitterne

    Den store danske Encyklopædi 1

    København 1994, s. 477

 

   10. Kirkestormen i København 1530. Kilder og

   studier

    Danske Magazin VIII.6

    København 1995, s. 337-371

 

    11. Asser

    Den store danske Encyklopædi 2

    København 1995, s. 80-81

 

    12. Asser Rig

    Den store danske Encyklopædi 2

    København 1995, s. 81

 

   13. Ericus Olai

    Lexikon für Theologie und Kirche III

    Freiburg 1995, sp. 766-767

 

   14. The Carmelite Order in Medieval

   Scandinavia

    St Ansgar's Bulletin No. 93, May 1997

    New York 1997, s. 8-11

 

    15. Kopibogen B 9 og det turvise kongevalg.

   Unionsopfattelser i 1500-tallets Sverige og

   Danmark

    Grannar emellan. Årsbok för Riksarkivet och

    Landsarkiven 1997

    Stockholm 1997, s. 32-53

 

    16. Karmeliterne

    Den store danske Encyklopædi 10

    København 1997, s. 352

 

    17. Hans Tausen

    Lexikon für Theologe und Kirche IX

    Freiburg 2000, sp. 1303-1304

 

    18. Humanistiske træk i Paulus Helie's

   Chronicon Skibyense

    Danmark og Europa i senmiddelalderen

    Udgivet af Per Ingesman og Bjørn Poulsen

    Århus 2000, s. 282-305

 

    19. Paulus Helie og Peder Månsson - To 1500-

   tals oversættere af Erasmus' Institutio

   principis christiani

    Arkiv för nordisk filologi 115

    Lund 2000, s. 203-232

 

   20. Birgitta prophetans - The Use of St Birgitta's

   Revelations in Early Sixteenth Century

    Medieval Spirituality in Scandinavia and Europe.  A

    Collection of Essays in Honour of Tore Nyberg

    Eds. Lars Bisgaard e.a.

    Odense 2001, s. 295-307

 

    21.Tabernes historie. Franciskanernes

   uddrivelseskrønike:

   forfattere, datering, formål

    Kirkehistoriske Samlinger 2001

    København 2001, s. 37-102

 

   22. Old Wine, New Wine. Maribo Abbey after the

   Reformation

    Birgittiana 21

    Napoli 2001, s. 121-155

 

    23. Mellem Rom og Wittenberg.

   Reformkatolikken Paulus Helie' kirkeopfattelse

    Mentalitet & historie. Om fortidige

    forestillingsverdener. Festskrift til Alex Wittendorff

    Udgivet af Charlotte Appel m.fl.

    Ebeltoft 2002, s. 51-77

 

    24. Pax & Concordia. Aspekter af Paulus Helie's

   menneske- og samfundssyn

    Konge, kirke og samfund. De to øvrighedsmagter i

   dansk senmiddelalder

    Udgivet af Agnes S. Arnórsdóttir, Per Ingesman og

    Bjørn Poulsen

    Århus 2007, s. 523-555

 

   25. Munke og nonner på danske kirkevægge.

   Nogle refleksioner over karmelitermunkene i

   Sæby kirke

    Hikuin 24

    Århus 2007, s. 101-110

 

    26. Paulus Helie som humanistisk

   historieskriver

    Renæssancen i svøb. Dansk renæssance i europæisk

    belysning 1450-1550

    Udgivet af Lars Bisgaard, Jacob Isager og Janus Møller

    Jensen

    Odense 2008, s. 150-171

 

 

     27.  Paulus Helie: A Sixteenth-Century Danish  

    Humanist and Historian

    Renæssanceforum. Tidskrift for renæssanceforsning 6, 

     eds. Trine Arlund Hass & Johann Ramminger, 2010, s.

     59-76

     (Texts & Contexts IV: The Role of Latin in Early 

     Modern Europe: Sandbjerg 2007)

     www.renaessanceforum.dk

 

 

    28. Broder Jacob den Danske - myter og 

    realiteter

    Kirkehistoriske Samlinger 2011

     (under udgivelse)

 

 

     Andet

 

    1. Ikke en anden, men en anderledes kirke

     Alligevel katolik 2011

     (under udgivelse)

 

 

 Venter på trykning

 

    L'Ordine dei Carmelitani

     Dizionario degli Istituti di Perfezione

 

     Paulus Helie

     Nordic Medieval Literature in Latin

 

  

 

Under udarbejdelse

 

        

    Paulus Helie & Chronicon Skibyense

 

 

 

 

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use