YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

                                                                        

Private udgivelser

 

Other works

 

 

Forrige side/Previous page      Forside/Home

 

 

 

   

 

 

Græsk oldtidskunst - en introduktion

Et hefte, beregnet for brug i faget oldtidskundskab

Frederiksberg 1986, 4. rev. udg. 1993, 115 s.

 

Elisabeth Rübner-Petersen

To levnedsskildringer

Johanne Elisabeth Petersen, født Rübner, 1805-1845,

og Jørgen Christian Leonhard Petersen, 1827-1892

Frederiksberg 1994, 156 s.

 

Aage Rübner Jørgensen og Rasmus Jørgensen 

En Jordomsejling med de store finske 

Sejlskibe Lawhill og Pommern 1932-1934

Udgivet sammen med Knud Johnsen

København 1998, 47 s.

 

Nogle breve fra Dansk Vestindien

samt spredte meddelelser om Thomas Rübner Petersens

og Olaf Rübner-Petersens virke på De vestindiske Øer

Frederiksberg 2004, 32 s.

 

Christian Rübner-Petersen

Til Argentina paa tredie Klasse

En Rejsebeskrivelse om en Tur fra Skanderborg til El Perdido i Argentina fra 7de Novbr. til 5te Decemb. 1911

Frederiksberg 2005 , 18 s.

 

At sige tak og ikke ak

Marie Rübner-Petersens dagbogsoptegnelser fra sit sygeleje 1933-1935

Frederiksberg 2008, 135 s.

 

Under udarbejdelse

 

Bøgerne på Stenhuset

Apoteker Christian Leonhard Rübners efterladte bogsamling

En systematisk registering af de mellem 3000 og 3500 bind,

som var blevet anskaffet af apotekerne i Aalborg mellem ca 1670 og 1808

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Et æble om dagen holder lægen væk 

- hvis man altså kan ramme ham